verze pro tisk

USNESENÍ ze XIV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2017

7. březen 2017

 

I. Zastupitelstvo obce volí:
1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Vratislav Chodora a Mgr. Lenka Roušalová /Usnesení č. 189/
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání /Usnesení č. 190/
2. Zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2016 /Usnesení  č. 191/
3. OZV č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy /Usnesení č. 192/
4. Navýšení kapacity ŠD při ZŠ Vrčeň z počtu 60 na 75 žáků /Usnesení č. 193/
5. Záměr obce na prodej pozemku č. 1187/9 o výměře 62 m2 /Usnesení č. 194/
6. Uzavření nové smlouvy Partner s Českou poštou s.p. /Usnesení č. 195/
7. Veřejnoprávní smlouvy s SDH Vrčeň – příspěvek na činnost pro rok 2017 ve výši 13.000,- Kč /Usnesení č. 196/
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy se Storgé, z.s., Spálené Poříčí 17 – příspěvek na činnost pro rok 2017 ve výši 3.000,- Kč /Usnesení č. 197/
9. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou pro rok 2017 ve výši 13.240,- Kč /Usnesení č. 198/
III.  Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Zastupitelstvo obce Vrčeň neschvaluje nabídku z ÚP ve věci možného zaměstnání osob  na VPP /Usnesení č. 199/
IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Vyúčtování vodného od společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s.
2. Poražení májky a výroba lavic
3. Branný závod mladých hasičů v říjnu 2017 ve Vrčeni
V.  Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Zastupitelstvo obce Vrčeň ukládá starostovi a místostarostovi řešit obnovení projektové dokumentace a získat stavební povolení pro rekonstrukci č.p.12 ve Vrčeni.
2. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.
Ve Vrčeni dne 06. 03. 2017
Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 07. 03. 2017
Sejmuto: 24. 03. 2017

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Vratislav Chodora a Mgr. Lenka Roušalová /Usnesení č. 189/


II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program zasedání /Usnesení č. 190/

2. Zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2016 /Usnesení  č. 191/

3. OZV č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy /Usnesení č. 192/

4. Navýšení kapacity ŠD při ZŠ Vrčeň z počtu 60 na 75 žáků /Usnesení č. 193/

5. Záměr obce na prodej pozemku č. 1187/9 o výměře 62 m2 za cenu 2.170,-Kč pro Josefa Maříka z Vrčeně. /Usnesení č. 194/

6. Uzavření nové smlouvy Partner s Českou poštou s.p. /Usnesení č. 195/

7. Veřejnoprávní smlouvy s SDH Vrčeň – příspěvek na činnost pro rok 2017 ve výši 13.000,- Kč /Usnesení č. 196/

8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy se Storgé, z.s., Spálené Poříčí 17 – příspěvek na činnost pro rok 2017 ve výši 3.000,- Kč /Usnesení č. 197/

9. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou pro rok 2017 ve výši 13.240,- Kč /Usnesení č. 198/

10. Pořízení ÚPN obce a pověřuje 1. místostarostu Tomáše Chouně v jednání v této věci. /Usnesení č. 199/

11. Podnájemní smlouvu s Jiřím Maříkem, provozovatelem hostince Na Faře, pro objekt fary č.p. 44 ve Vrčeni, za cenu 5.000,-Kč/měsíc. /Usnesení č. 200/

12. SOD se sopolečností Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. na připojení vrtu HV 01 k vodovodní soustavě obce Vrčeň za cenu 175.076,-Kč bez DPH, vč. případných nutných dodatků. /Usnesení č. 201/

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. Vyúčtování vodného od společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s.

2. Poražení májky a výrobu lavic

3. Branný závod mladých hasičů v říjnu 2017 ve Vrčeni


IV.  Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Zastupitelstvo obce Vrčeň ukládá starostovi a místostarostovi řešit obnovení projektové dokumentace a získat stavební povolení pro rekonstrukci č.p. 12 ve Vrčeni.

2. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.

 

Ve Vrčeni dne 06. 03. 2017


Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce


Vyvěšeno: 07. 03. 2017

Sejmuto: 24. 03. 2017

Autor:

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!