verze pro tisk

USNESENÍ ze XIV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

2. říjen 2013

 

USNESENÍ ze XIV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 30. 09. 2013 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Strolený, Vratislav Chodora /Usnesení č. 170/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program XIV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň /Usnesení č. 171/

2. Rozpočtové opatření č. 2/2013, ve kterém se navyšují příjmy i výdaje o shodnou částku ve výši 101. 900,- Kč /Usnesení č. 172/

3. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu se spol. X ENERGIE, s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1. /Usnesení č. 173/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 1. Informace starosty obce, které se týkají záležitostí obce a obecního úřadu.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi obce řešit úkoly vzešlé z bodu „Diskuze“.

 

Ve Vrčeni dne 30. 09. 2013


Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce | Eva Beránková - místostarostka obce (omluvena)

Jiří Strolený, ověřovatel

Vratislav Chodora, ověřovatel

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!