verze pro tisk

USNESENÍ ze XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň

1. únor 2002

USNESENÍ ze XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 1. 2. 2002 ve schůzovní místnosti na OÚ


ZO schvaluje:

a) Přehled finančního hospodaření obce za rok 2001.


ZO bere na vědomí:

a) Přehled finančního hospodaření obce za rok 2001.

b) Zprávu starosty obce ohledně nových voleb do ZO v roce 2002.

c) Zprávu starosty obce ohledně prováděných investičních akcí.

d) Zprávu o činnosti ZO od posledního 16. veřejného zasedání.


ZO ukládá:

  1. Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse.
  2. Starostovi obce průběžně plnit úkoly a respektovat lhůty vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, vč. prováděcí vyhlášky, o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů k zabezpečení nových voleb do zastupitelstev v obcích dne 20. dubna 2002.


Vrčeň, 1. 2. 2002


Petr MAŠEK - starosta obce

Jana Černá - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]