verze pro tisk

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

27. červen 2018

Obec VRČEŇ

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,

o zrušení obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 25. 06. 2018 usnesením č. 310/2018 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se z r u š u j e :

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o udělování pamětní medaile obce, ze dne 15. 12. 2008.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

 

Tomáš Chouň, místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA. LL.M., starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední a el. desce dne: 27. 06. 2018

Sejmuto z úřední a el. desky dne: 13. 07. 2018

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!