verze pro tisk

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

25. prosinec 2010 OBEC VRČEŇObecně závazná vyhláška č. 3/2010o zrušení obecně závazné vyhlášky


Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém II. zasedání dne 20. 12. 2010 usnesením č. 30 usneslo vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1Zrušující ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se z r u š u j e:1) Obecně závazná vyhláška č. 5/2003, o místních poplatcích ze dne 15. 12. 2003.

Čl. 2Účinnost

Z důvodu naléhavého obecního zájmu, který počívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 31. prosince 2010.

Bc. Petr Mašek, starosta obce | Eva Beránková, místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!