verze pro tisk

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014

16. prosinec 2014

OBEC VRČEŇ

Obecně závazná vyhláška

č. 3/2014

o zrušení obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém II. zasedání dne 15. 12. 2014, usnesením č. 36/2014, usneslo vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušující ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se   z r u š u j e :

1) Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 20. 12. 2010.

Čl. 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 12. 2014.

 

Tomáš Chouň - 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno dne: 16. 12. 2014

Sejmuto dne: 02. 01. 2015

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!