verze pro tisk

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2016

30. srpen 2016

Obec Vrčeň

Zastupitelstvo obce Vrčeň

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2016, o nočním klidu


Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 29. srpna 2016 usnesením č. 157/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 06 hodiny.

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;

b) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání „Pálení čarodějnic“.

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02. do 06. hodiny, a to v následujících případech:

a) v době konání vojtěšské pouti;

b) v době konání tradičních folklórních slavností „Pod vrčeňskou lípou“;

c) v době konání vavřineckého posvícení;

3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 2 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.

dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že:„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 06. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

 

Tomáš Chouň, 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M., starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 08. 2016

Sejmuto z úřední desky dne: 03. 10. 2016

 

 

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!