Obec Vrčeň - Vyhlášky

Obecné závazné vyhlášky obce Vrčeň.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - ZRUŠENA!

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů-ZRUŠENA! Číst dále...


Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 - ZRUŠENA!

Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity - ZRUŠENA OZV č. 2/2014. Číst dále...


Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 - ZRUŠENA!

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu - ZRUŠENA OZV č. 1/2014 Číst dále...


Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 - ZRUŠENA!

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. ZRUŠENA OZV č. 3/2014 (II. Zasedání ZO, usnesení č. 36/2014). Číst dále...


Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, O místním poplatku ze psů Číst dále...


Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o zrušení obecně závazné vyhlášky Číst dále...


Veřejnoprávní smlouva o evidence obyvatel

Mezi Obcí Vrčeň a Městem Nepomuk Číst dále...


Dodatek č. 2

Ke knihovnímu řádu pro Obecní knihovnu Vrčeň Číst dále...


Vyhláška č. 2/2010

Stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vrčeň a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Číst dále...


Vyhláška č. 1/2010

O zrušení obecně závazných vyhlášek Číst dále...


Vyhláška č. 2/2008 - ZRUŠENA!

O zřízení obecní policie - ZRUŠENA! Číst dále...


Vyhláška č. 1/2008 - ZRUŠENA!

O udělování pamětní medaile obce - ZRUŠENA! Číst dále...


Strana 3 z 5
«« « 1 2 3 4 5 » »»