Obec Vrčeň - Vyhlášky

Obecné závazné vyhlášky obce Vrčeň.

Vyhláška č. 2/2005

Kterou se stanoví školský obvod základní školy Číst dále...


Vyhláška č. 1/2005

Kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Číst dále...


Vyhláška č. 3/2004

O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Číst dále...


Vyhláška č. 2/2004

O příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz příspěvkových organizací Mateřské školy Vrčeň a školní družiny Základní školy Vrčeň Číst dále...


Vyhláška č. 1/2004

Požární řád obce Číst dále...


Vyhláška č. 5/2003

O místních poplatcích Číst dále...


Vyhláška č. 4/2003

O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Číst dále...


Vyhláška č. 3/2003

O příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz příspěvkových organizací Mateřské školy Vrčeň a školní družiny Základní školy Vrčeň Číst dále...


Nařízení obce Vrčeň č. 2/2003

O zákazu spalování některých druhů tuhých paliv Číst dále...


Vyhláška č. 1/2003

O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ Číst dále...


Jednací řád zastupitelstva obce - ZRUŠEN!

Jednací řád zastupitelstva obce - ZRUŠEN! Nahrazen novým JŘZO ze dne 15. 12. 2014 (II. Zasedání ZO, usnesení č. 33/2014). Číst dále...


Zřizovací listina Obecní knihovny ve Vrčeni

Zřizovací listina Obecní knihovny ve Vrčeni Číst dále...


Strana 4 z 5
«« « 1 2 3 4 5 » »»