Obec Vrčeň - Vyhlášky

Obecné závazné vyhlášky obce Vrčeň.

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Číst dále...


Vyhláška č. 3/2001

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Číst dále...


Vyhláška č. 2/2001

O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Vrčeň a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů Číst dále...


Vyhláška č. 1/2001

O výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny Číst dále...


Vyhláška č. 1/2000

O pohybu zvířat na veřejném prostranství Číst dále...


Strana 5 z 5
«« « 1 2 3 4 5