Obec Vrčeň - Vyhlášky

Obecné závazné vyhlášky obce Vrčeň.

Nařízení obce Vrčeň č. 2/2003

O zákazu spalování některých druhů tuhých paliv Číst dále...


Vyhláška č. 1/2003

O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠJ Číst dále...


Jednací řád zastupitelstva obce - ZRUŠEN!

Jednací řád zastupitelstva obce - ZRUŠEN! Nahrazen novým JŘZO ze dne 15. 12. 2014 (II. Zasedání ZO, usnesení č. 33/2014). Číst dále...


Zřizovací listina Obecní knihovny ve Vrčeni

Zřizovací listina Obecní knihovny ve Vrčeni Číst dále...


Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Číst dále...


Vyhláška č. 3/2001

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Číst dále...


Vyhláška č. 2/2001

O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Vrčeň a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů Číst dále...


Vyhláška č. 1/2001

O výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny Číst dále...


Vyhláška č. 1/2000

O pohybu zvířat na veřejném prostranství Číst dále...


Strana 5 z 5
«« « 1 2 3 4 5