verze pro tisk

Vyhláška č. 1/2008

16. prosinec 2008

OBEC VRČEŇ

Obecně závazná vyhláška

obce Vrčeň

č. 1/2008


o udělování pamětní medaile obce

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 15. 12. 2008 usnesením č. 1/10/2008 usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.


Čl. 1

Pamětní medaili obce lze udělit za zásluhy o obec v oblasti hospodářské, sociální, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, ochrany a bezpečnosti občanů.


Čl. 2

Pamětní medaile obce se uděluje těm občanům obce, kteří se zasloužili o rozvoj a rozkvět obce, také těm občanům obce kteří významným způsobem přispěli k proslavení obce Vrčeň jak v České republice, tak i v mezinárodním měřítku, dále představitelům jiných obcí a měst, kteří se zasloužili o navázání a rozvoj přátelství s obcí Vrčeň a také významným osobnostem veřejného a kulturního života nebo sportu.


Čl. 3

Návrh na udělení Pamětní medaile obce mohou předkládat jednotliví občané, občanská sdružení a orgány samosprávy obce. Návrhy projednává a schvaluje zastupitelstvo obce.


Čl. 4

Právo udělit Pamětní medaili obce má obecní zastupitelstvo, nezmocní-li k tomu jiný orgán samosprávy.


Čl. 5

Při udělení pamětní medaile obce se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému osvědčující listina. Pamětní medaile může být jedné osobě udělena i vícekrát.


Čl. 6

Pamětní medaile obce má průměr 50 mm. Medaile je jednostranná, s nápisem Za zásluhy pro obec Vrčeň, zobrazením obecního znaku s uvedeným letopočtem 1189. Medaile je ražena z bronzu, popřípadě z jiných slitin.


Čl. 7

Pamětní medaile se uděluje ve třech stupních:

a. zlatá

b. stříbrná

c. bronzová


Čl. 8

Dnem pro udělování Pamětní medaile obce bude každoročně 3. prosinec, mimořádně a výjimečně může být i v jiný význam den určený zastupitelstvem obce. Osobám ve Vrčeni hostujícím je možné udělit Pamětní medaili kdykoliv. Pamětní medaile obce se musí vždy udělovat slavnostním způsobem. Pamětní medaili obce oceněnému předává starosta obce nebo místostarosta obce.


Čl. 9

Evidenci udělených pamětních medailí vede obecní úřad.


Čl. 10

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2009


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2008 | Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2009

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!