verze pro tisk

Vyhláška č. 1/2010

25. květen 2010
OBEC VRČEŇ
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2010
o zrušení obecně závazných vyhlášek

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém XIX. zasedání dne 24. 5. 2010 usneslo vydat v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušující ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se z r u š u j í :1) Vyhláška č. 1/92, o udržování čistoty veřejného prostranství.2) Vyhláška č. 1/2000, o pohybu zvířat na veřejném prostranství.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 14. 6. 2010.

Bc. Petr Mašek, starosta obce | Eva Beránková, místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!