verze pro tisk

Vyhláška č. 2/2008 - ZRUŠENA!

16. prosinec 2008

Obecně závazná vyhláška

obce Vrčeň

č. 2/2008

o zřízení obecní policie

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 15. 12. 2008 usnesením č. 2/10/2008 usneslo vydat na základě ust. § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

V obci Vrčeň se ke dni 1. 1. 2009 zřizuje Obecní policie Vrčeň.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2008 | Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2009

Zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Starosta

středa, 17. prosinec 2008
08:04

Starosta

to F.: Apríl to není. Od 1. ledna 2009 opravdu naše obec zřizuje obecní policii, zatím (a možná i navždy) pouze touto OZV, čili papírově, ale jeden nikdy neví co bude za pár let. Je to sice obecně závazná vyhláška, ale k ničemu nás nezavazuje, není nikde dán termín skutečného fyzického naplnění této obecní policie.

Pokud je mi známo, jsme na jižním plzeňsku, po Blovicích, teprve druhou obcí, která zřizuje svojí policii.

p.s.: Očekávám, že se třeba někdo seriózně zapojí s případnými návrhy na konkrétní vybavení stejnokrojové a materiálně technické výbavy. Druhým krokem by pak mohlo být vydání další OZV, která bude tyto věci upravovat.


Napsal: Starosta [Odpovědět]

F.

středa, 17. prosinec 2008
01:00

Apríl snad teprve bude, resp. byl?


Napsal: F. [Odpovědět]