Vyhledávání

Výsledky hledání pro dotaz: o-obci

Výsledky hledání (články):

Bylo nalezeno 32 výsledků

Dění v obci

29.5.2023 15:49 …poslání - zachraňovat životy a majetek - vždy patřil k hlavním hybatelům kulturních a společenských akcí v obci.  V poslední dekádě je ve Vrčeni velmi aktivní Spolek Vrčeň, jehož hlavní činností je péče o místní Opatský rybník.  …

Akce v obci

29.5.2023 15:12 …(duben) Stavění májky a pálení čarodějnic (1. květen) Rybářské závody (květen a září) Neckyáda (červen) Posvícení na sv. Vavřince (srpen) Traktoriáda (srpen) Memoriál J. Chodory (září) Drakiáda (říjen) Vánoční jarmark (prosinec) …

Obec Vrčeň

21.2.2022 14:55 …lesa žije 330 trvalých obyvatel ve 155 číslech popisných. V obci, kterou protéká řeka Úslava, je nepřehlédnutelnou dominantou krásný gotický kostel sv. Vavřince, vystavěný již v I. pol. 14. století. [:showchildren-obec:] …

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2023, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

11.7.2023 16:35 …stanový školský obvod základní školy. Čl. 3 Závěrečná ustanovení Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023.   Tomáš Chouň - starosta obce               Mgr. Lenka Roušalová – 1. místostarostka obce …

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

15.3.2021 18:55 …č. 2/2005, kterou se stanový školský obvod základní školy. Čl. 2 Závěrečná ustanovení Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021. Ing. Vratislav Chodora - starosta obce Tomáš Chouň - místostarosta obce …

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2023, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

11.7.2023 16:39 …Lenka Roušalová starosta                                                                                                               1. místostarosta …

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

1.7.2014 09:35 …nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. 7. 2014. Eva Beránková - místostarostka obce Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. července 2014 Sejmuto z úřední desky dne: 1. srpna 2014 …

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

25.12.2010 20:24 …poplatku. Čl. 9ÚčinnostZ důvodu naléhavého obecního zájmu, který počívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. ledna 2011. Bc. Petr Mašek, starosta obce Eva Beránková, místostarostka obce …

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2016 - ZRUŠENA!

23.11.2016 20:55 …vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2017. Tomáš Chouň – místostarosta obce Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce   Vyvěšeno na úřední desce: 23. 11. 2016 Sejmuto z úřední desky: 05. 12. 2016 - ZRUŠENA! Nahrazena OZV č. 1/2017 …

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2017

7.3.2017 20:40 …2016. Čl. 3 Závěrečné ustanovení Tato vyhláška nabývá účinnosti 22. 03. 2017.   Ve Vrčeni dne 06. 03. 2017 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce Vyvěšeno: 07. 03. 2017 Sejmuto: 24. 03. 2017 …

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

27.6.2018 08:54 …11964 m3 Přirozený zdroj vody – Čečovický potok příjezd a přístup: po asfaltové komunikaci obsah vody: cca 1000 m3   1 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně 2 Nařízení Plzeňského kraje č.3/2011 ze dne 11. 5. 2011 …

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

2.10.2014 09:35 …10. 2014. Eva Beránková - místostarostka obce v.z. Emilíe Harangová, ověřovatelka zápisu Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. září 2014 Sejmuto z úřední desky dne: 30. října 2014 …

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

19.12.2022 10:00 …poplatcích § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích § 12 zákona o místních poplatcích § 10q zákona o místních poplatcích § 10r zákona o místních poplatcích …

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

20.12.2021 19:50 …poplatcích 14 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 16 § 12 zákona o místních poplatcích 17 § 10q zákona o místních poplatcích 18 § 10r zákona o místních poplatcích …

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

20.12.2021 19:40 …místostarosta ...................................... Ing. Vratislav Chodora - starosta   Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 21. 12. 2021 Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 31. 01. 2022   1 § 61 zákona o odpadech 2 § 60 zákona o odpadech …

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - ZRUŠENA!

7.1.2013 09:50 …nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Čl. 10 Účinnost   Z důvodu naléhavého obecného zájmu tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.   Bc. Petr Mašek, MBA, starosta obce Vrčeň Eva Beránková, místostarostka obce Vrčeň -ZRUŠENA! Nahrazena OZV č. 2/2015 …

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018

27.6.2018 09:10 …odst. 3 zákona o místních poplatcích 7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích …

Povinné informace

22.2.2022 14:31 …100% Základní škola Vrčeň: 100% Mikroregion Nepomucko: 2,53% Svazek obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství: 0,83% Svaz měst a obcí ČR: 0,04% Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje: 0,54% Sdružení místních samospráv ČR: 0,09% …

Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 - ZRUŠENA!

25.12.2010 21:13 …11Účinnost Z důvodu naléhavého obecního zájmu, který počívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. ledna 2011. Bc. Petr Mašek, starosta obce Eva Beránková, místostarostka obce - BYLA ZRUŠENA OZV č. 2/2014. …

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 - ZRUŠENA!

25.12.2010 21:01 …10 Účinnost Z důvodu naléhavého obecního zájmu, který počívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. ledna 2011. Bc. Petr Mašek, starosta obce Eva Beránková, místostarostka obce …

Kontakt

3.7.2007 12:07 …středa) Katastrální úřad pro Plzeňský kraj +420 377 162 111, +420 377 162 191 Sledujte nás na sociálních sítích E-GOVERNMENT elektronický portál územních samospráv ePUSA Odkazy Datové schránky CzechPoint Egon centrum …

Program rozvoje obce Vrčeň na období od 2016 do 2020

17.12.2015 09:45 …možnostech finančních zdrojů podle aktuálních informací o dotačních zdrojích apod. Do tvorby návrhu rozpočtu obce na další rok budou vždy zapracovány i předpokládané náklady na realizaci aktivit z PRO, které jsou naplánovány na daný rok. …

Jednací řád zastupitelstva obce Vrčeň - 2014

16.12.2014 13:24 …XVII. Účinnost Účinnost od 1. 1. 2015   Tomáš Chouň - 1. místostarosta obce Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce *v obci kde není rada obce zajišťuje a plní tyto úkoly starosta obce   Vyvěšeno dne: 16. 12. 2014 Sejmuto dne: 02. 01. 2015 …

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - ZRUŠENA!

7.1.2013 09:58 …využívání a zneškodňování odpadů, schválená zastupitelstvem obce dne 29. listopadu 2001. Čl. 11 Účinnost   Z důvodu naléhavého obecného zájmu tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013. Bc. Petr Mašek, MBA, starosta obce Vrčeň Eva Beránková, místostarostka obce Vrčeň ZRUŠENA A NAHRAZENA OZV č. 1/2015 …

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

18.2.2015 11:18 …dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 18. 02. 2015 Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 18. 03. 2015 …

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 - ZRUŠENA!

25.12.2010 20:48 …10 Účinnost Z důvodu naléhavého obecního zájmu, který počívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. ledna 2011. Bc. Petr Mašek, starosta obce Eva Beránková, místostarostka obce   ZRUŠENA OZV č. 3/2014 (II. Zasedání ZO, usnesení č. 36/2014). pozn.: Nahrazena OZV č. 4/2014 (II. Zasedání ZO, usnesení č. 37/2014). …

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

4.12.2019 19:58 … Tomáš Chouň, místostarosta   …………….……………….. Ing. Vratislav Chodora, starosta   Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 4. 12. 2019 Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ……………………… …

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

4.12.2019 14:37 …poplatcích 6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích …

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019

16.12.2019 10:17 …dosavadních právních předpisů. Čl. 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. Ing. Vratislav Chodora starosta obce Tomáš Chouň místostarosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2019 Sejmuto z úřední desky dne: …

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2015

16.12.2015 17:23 …§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích …

Směrnice č. 1-2014 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

8.12.2014 19:45 …v platném znění, či zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 2) § 5 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění. 3) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění. …

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

4.12.2019 14:39 …poplatcích 7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 9 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích 10 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích 11 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích   …