Vyhledávání

Výsledky hledání pro dotaz: o-obci

Výsledky hledání (články):

Bylo nalezeno 74 výsledků

Dění v obci

29.5.2023 15:49 …životy a majetek - vždy patřil k hlavním hybatelům kulturních a společenských akcí v obci.  V poslední dekádě je ve Vrčeni velmi aktivní Spolek Vrčeň, jehož hlavní činností je péče o místní Opatský rybník.  [:showchildren:] …

Akce v obci

29.5.2023 15:12 …(duben) Stavění májky a pálení čarodějnic (1. květen) Rybářské závody (květen a září) Neckyáda (červen) Posvícení na sv. Vavřince (srpen) Traktoriáda (srpen) Memoriál J. Chodory (září) Drakiáda (říjen) Vánoční jarmark (prosinec …

Stručně o naší obci

3.10.2023 09:47 …obyvatel ve 157 číslech popisných. V obci, kterou protéká řeka Úslava, je nepřehlédnutelnou dominantou krásný gotický kostel sv. Vavřince, vystavěný již v I. pol. 14. století. První dochovaná písemná zmínka o obci Vrčeň pochází z roku 1189. …

Stučně o obci Vrčeň

25.3.2024 11:34 …more Separated they live in Bookmarks right at the coast of the famous Semantics, large language ocean Separated they live in Bookmarks right at the coast Tagline Long headline to turn your visitors into users Action link   …

Stručně o obci Vrčeň

25.3.2024 11:41 …Na informačních tabulích se návštěvníci dozvědí vše podstatné.  Tagline Medium length display headline Action By clicking the Button you confirming that you’re agree with our following Terms and Conditions …

Kontakt

3.7.2007 12:07 …středa) Katastrální úřad pro Plzeňský kraj +420 377 162 111, +420 377 162 191 Sledujte nás na sociálních sítích E-GOVERNMENT elektronický portál územních samospráv ePUSA Odkazy Datové schránky CzechPoint Egon centrum …

Obec Vrčeň

21.2.2022 14:55 …nadmořské výšce 668 metrů. Jde o poslední výběžek brdského pohoří. Obec se rozléhá se na celkové katastrální výměře 705 ha. V roce 2024 zde žilo 336 trvalých obyvatel ve 157 číslech popisných.  [:showchildren-obec:] …

Povinné informace

22.2.2022 14:31 …100% Základní škola Vrčeň: 100% Mikroregion Nepomucko: 2,53% Svazek obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství: 0,83% Svaz měst a obcí ČR: 0,04% Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje: 0,54% Sdružení místních samospráv ČR: 0,09% …

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

25.12.2010 20:24 …poplatku. Čl. 9ÚčinnostZ důvodu naléhavého obecního zájmu, který počívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. ledna 2011. Bc. Petr Mašek, starosta obce Eva Beránková, místostarostka obce …

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 - ZRUŠENA!

25.12.2010 20:48 …10 Účinnost Z důvodu naléhavého obecního zájmu, který počívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. ledna 2011. Bc. Petr Mašek, starosta obce Eva Beránková, místostarostka obce   ZRUŠENA OZV č. 3/2014 (II. Zasedání ZO, usnesení č. 36/2014). pozn.: Nahrazena OZV č. 4/2014 (II. Zasedání ZO, usnesení č. 37/2014). …

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 - ZRUŠENA!

25.12.2010 21:01 …10 Účinnost Z důvodu naléhavého obecního zájmu, který počívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. ledna 2011. Bc. Petr Mašek, starosta obce Eva Beránková, místostarostka obce …

Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 - ZRUŠENA!

25.12.2010 21:13 …11Účinnost Z důvodu naléhavého obecního zájmu, který počívá v zachování kontinuity právních předpisů vydávaných obcí Vrčeň, nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. ledna 2011. Bc. Petr Mašek, starosta obce Eva Beránková, místostarostka obce - BYLA ZRUŠENA OZV č. 2/2014. …

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - ZRUŠENA!

7.1.2013 09:50 …nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Čl. 10 Účinnost   Z důvodu naléhavého obecného zájmu tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.   Bc. Petr Mašek, MBA, starosta obce Vrčeň Eva Beránková, místostarostka obce Vrčeň -ZRUŠENA! Nahrazena OZV č. 2/2015 …

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - ZRUŠENA!

7.1.2013 09:58 …využívání a zneškodňování odpadů, schválená zastupitelstvem obce dne 29. listopadu 2001. Čl. 11 Účinnost   Z důvodu naléhavého obecného zájmu tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013. Bc. Petr Mašek, MBA, starosta obce Vrčeň Eva Beránková, místostarostka obce Vrčeň ZRUŠENA A NAHRAZENA OZV č. 1/2015 …

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

1.7.2014 09:35 …nabývá tato obecně závazná vyhláška obce účinnosti dnem 1. 7. 2014. Eva Beránková - místostarostka obce Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. července 2014 Sejmuto z úřední desky dne: 1. srpna 2014 …

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

2.10.2014 09:35 …10. 2014. Eva Beránková - místostarostka obce v.z. Emilíe Harangová, ověřovatelka zápisu Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. září 2014 Sejmuto z úřední desky dne: 30. října 2014 …

Směrnice č. 1-2014 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

8.12.2014 19:45 …v platném znění, či zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 2) § 5 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění. 3) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění. …

Jednací řád zastupitelstva obce Vrčeň - 2014

16.12.2014 13:24 …XVII. Účinnost Účinnost od 1. 1. 2015   Tomáš Chouň - 1. místostarosta obce Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce *v obci kde není rada obce zajišťuje a plní tyto úkoly starosta obce   Vyvěšeno dne: 16. 12. 2014 Sejmuto dne: 02. 01. 2015 …

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

18.2.2015 11:18 …dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 18. 02. 2015 Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 18. 03. 2015 …

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2015

16.12.2015 17:23 …§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích …

Program rozvoje obce Vrčeň na období od 2016 do 2020

17.12.2015 09:45 …možnostech finančních zdrojů podle aktuálních informací o dotačních zdrojích apod. Do tvorby návrhu rozpočtu obce na další rok budou vždy zapracovány i předpokládané náklady na realizaci aktivit z PRO, které jsou naplánovány na daný rok. …

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2016 - ZRUŠENA!

23.11.2016 20:55 …vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2017. Tomáš Chouň – místostarosta obce Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce   Vyvěšeno na úřední desce: 23. 11. 2016 Sejmuto z úřední desky: 05. 12. 2016 - ZRUŠENA! Nahrazena OZV č. 1/2017 …

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2017

7.3.2017 20:40 …2016. Čl. 3 Závěrečné ustanovení Tato vyhláška nabývá účinnosti 22. 03. 2017.   Ve Vrčeni dne 06. 03. 2017 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce Vyvěšeno: 07. 03. 2017 Sejmuto: 24. 03. 2017 …

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

27.6.2018 08:54 …11964 m3 Přirozený zdroj vody – Čečovický potok příjezd a přístup: po asfaltové komunikaci obsah vody: cca 1000 m3   1 § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně 2 Nařízení Plzeňského kraje č.3/2011 ze dne 11. 5. 2011 …

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018

27.6.2018 09:10 …odst. 3 zákona o místních poplatcích 7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích …

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

4.12.2019 14:37 …poplatcích 6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích …

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

4.12.2019 14:39 …poplatcích 7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 9 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích 10 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích 11 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích   …

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

4.12.2019 19:58 … Tomáš Chouň, místostarosta   …………….……………….. Ing. Vratislav Chodora, starosta   Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 4. 12. 2019 Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ……………………… …

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019

16.12.2019 10:17 …dosavadních právních předpisů. Čl. 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. Ing. Vratislav Chodora starosta obce Tomáš Chouň místostarosta obce Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2019 Sejmuto z úřední desky dne: …

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

15.3.2021 18:55 …č. 2/2005, kterou se stanový školský obvod základní školy. Čl. 2 Závěrečná ustanovení Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2021. Ing. Vratislav Chodora - starosta obce Tomáš Chouň - místostarosta obce …

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

20.12.2021 19:40 …místostarosta ...................................... Ing. Vratislav Chodora - starosta   Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 21. 12. 2021 Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 31. 01. 2022   1 § 61 zákona o odpadech 2 § 60 zákona o odpadech …

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

20.12.2021 19:50 …poplatcích 14 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 15 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 16 § 12 zákona o místních poplatcích 17 § 10q zákona o místních poplatcích 18 § 10r zákona o místních poplatcích …

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

19.12.2022 10:00 …poplatcích § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích § 12 zákona o místních poplatcích § 10q zákona o místních poplatcích § 10r zákona o místních poplatcích …

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 1/2023, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

11.7.2023 16:35 …stanový školský obvod základní školy. Čl. 3 Závěrečná ustanovení Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023.   Tomáš Chouň - starosta obce               Mgr. Lenka Roušalová – 1. místostarostka obce …

Obecně závazná vyhláška obce Vrčeň č. 2/2023, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

11.7.2023 16:39 …Lenka Roušalová starosta                                                                                                               1. místostarosta …

Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2023 obce Vrčeň o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

13.12.2023 20:01 …odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích § 10g zákona o místních poplatcích § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích   …

Obecně závazná vyhláška č. 6 / 2023 obce Vrčeň o místním poplatku ze psů

13.12.2023 20:13 …č. 4/2019, o místním poplatku ze psů, ze dne 16. prosince 2019. Čl. 8Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024. Tomáš Chouň v. r.starosta Mgr. Lenka Roušalová v. r.místostarostka …

Obecní kronika

23.3.2008 12:15 …toho dlužno hledati v tom, že 1. Lid dělný výživy nachází při pracích na blízké trati železniční a v Plzni, 2. Vinen tím pokrok doby, kdy nikdo takřka ani sloužiti nechce, 3. Plynoucí z toho přemrštěné požadavky lidu dělného a čeledi." …

Léta 1911 - 1915

23.3.2008 12:27 …konány volby do obecního zastupitelstva. Starostou byl zvolen Václav Modračka (č.8). Byl však podán protest a při nové volbě zvolen starostou Josef Šimáně (č.12) a tak po 22letém starostenství Františka Máňovce přešlo toto do jiných rukou." …

Léta 1916 - 1920

7.4.2008 17:06 …míru. Václav Baroch z č. 16. , který byl nezvěstným nachází se v ruském zajetí. Učitel Karel Bouše, který byl v zajetí v Srbsku a odtud přes Albánii dopraven do Itálie nachází se nyní ve franc. Městě Rouennu. Od jiných nezvěstných zpráv nedošlo. …

Rok 1979

17.10.2013 08:14 …Procházková. Narodil se Josef Balík. V obci je 1 barevný televizor ( Ladislav Hanzlík ). ČŠPO pracoval na výstavbě mateřské školy ve Vrčeni – odpracováno 224 hodin. Podílel se také spolu s občanským výborem na opravě mostu přes potok.   …

Léta 1921 - 1925

30.8.2008 23:34 …zříz. Emil Beránek, čís. 67. koupili od obce tak zvanou pastušku čís. 27. Krejčí Vojtěch Šmíd koupil od rolníka Josefa Šimáně (č. 12.) domek, číslo 8. V listopadu tohoto roku začalo se pracovati se zařizováním elektrického osvětlování. …

Léta 1926 - 1930

30.8.2008 23:41 …čís. 62. Za nár. socialisty Jaromír Ceplecha čís. 33. a Jos. Marek čís. 95. Čtvrtého prosince 1927 provedena byla volba obecní rady a zvoleni: Vojtěch Vavřík čís. 34. starostou, Josef Baroch čís. 16. náměstkem, Vojtěch Kubík čís. 62- Matěj Žitek čís. 70. > členy obecní rady. Tomáš Polívka čís. 6._ 1928 Následkem deštivého počasí v jarních měsících byla zpožděna setba a veškeré jarní polní práce. Léto bylo velmi suché, následkem čehož se urodilo velmi málo pícnin a majitelé hospodářství vyprodávali na podzim dobytek hovězí…

Léta 1931 - 1935

4.1.2009 13:47 …Růžena Bufková z Nepomuku. Během roku zemřeli mimo jiné p. Jos. Mařík, starosta okres. společenstva kovářů a majitel vzorně zařízené kovář. dílny ve zdejší obci a pí. Jos. Kadlecová, vdova po žel. zřízenci, která se dožila 92 ? roku. …

Léta 1936 - 1938

4.1.2009 15:16 …přeštický Dr. Josef Švec, p. okres. školní inspektor F. Jíra, okresní četnický velitel a mnoho jiných význačných osobností a tolik občanů z blízkého i vzdáleného okolí, že není pamětníka, který by pamatoval tolik lidí v naší obci. …

Léta 1939 - 1945

13.4.2009 19:45 …Láku. Obě rodiny se do nové vily nastěhovaly 17. 12. 1941. Přibližně ve stejné době postavil si hajný Josef Sládek rodinný domek se stodůlkou (čp. 180) na parcele č. kat. 138, kterou koupil od pana Blovského, držitele domku čp. 36 na drahách. …

Léta 1946 - 1949 Původní I. kronika

2.3.2012 14:05 …uprchlíků němců byly hned po jejich odchodu sepsány a uloženy v uzamčené místnosti ve školní budově. Po uvolnění těchto uprchlíků v září 1945 byly jim jejich věci vydány. Byli to vesměs příslušníci Polské republiky němec. národnosti. …

Kronika Vrčeně: I. část (1946-1965)

2.3.2012 14:14 …ošetření luk dobře provedeno. Ze zeměď. komise 30. července 64 zjištěno, že JZD zastavuje s dostatečným počtem jalovic na připuštění k doplnění krav vzhledem k ubývání záhumenkářských krav. Senoseč a kultivace okopanin byla proved …

Kronika Vrčeně: II. část (1966-1968)

13.9.2013 14:33 …  Šrabatová A., Velíšková Vlasta, Rážová Anna Sňatky v r. 1968: Vrčeň:   Šeflová Vlasta a J. Matas;   Kábová Dagmar a  J. Šmejkal Srby:   Arnoštová M. a L. Sadlík;   Ibrahimovičová L. a A. Raška;   Trhlíková L. a J. Hrd …

Rok 1966

24.9.2013 13:48 …Postižený byl odvezen do nemocnice do Plzně, kde po převozu skonal. Zanechal zde 2 školou povinné děti. Pohřeb za obrovské účasti byl skutečně velmi smutný. Tak už to ve světě bývá:. „Starý musí, mladý může“. Zapsal: Jaroslav Knára …

Rok 1967

25.9.2013 08:47 …odpracováno 239 brigádnických hodin. Letos se započalo i s přestavbou prodejny a skladu Jednoty. Život v Tojicích se sice pomalu, ale přece probouzí. Příčiny této letargie není ještě v současné době možné analyzovat. Zapsal: Jaroslav Knára …

Rok 1968

25.9.2013 09:01 …v lesích nesměli nimrodi střílet, vynahradili si to ke konci roku. 25. prosince zastřelil při naháňce na černou zvěř myslivec Bečvář Josef mladší dvojstřelem z kozlice dvě mladé bachyně (po vyvrhnutí 18 a 23 kg). Zapsal: Jaroslav Knára …

Rok 1969

25.9.2013 09:10 …naháňce střelil Václav Holý 20 kg kus, později na čekání tentýž 15 kg kus. Další černou střelili: hajný Václav Kolář a Jaroslav Noháček. Bylo tedy celkem střeleno 6 kusů černé zvěře, která se z revíru ztratila… Zapsal: Jaroslav Knára …

Rok 1970

25.9.2013 09:24 …l Vrčeň 7,47 2726 222491 29050 251541 2,37 Sedliště 6,37 2325 288451 39130 327581 1,95 Srby 6,74 2460 222363 30940 253303 1,95 Celkem 6,79 2478 733305 99120 832425 2,08 Aby bylo dost vepřového… Prasnice – výroba a odchov selat Odchováno selat Odchov. na 1 pras. Náklad na 1 kg Ošetřovatel 1969 1970 1969 1970 1969 …

Rok 1971

25.9.2013 09:37 …Filumenistický kroužek vedl opět s. Václav Chval, důchodce z Vrčeně. Od 2. pololetí s. uč. D. Šmeráková. Stav žactva a obsazení tříd: třída ročník žáků chlapců dívek vyučuje I. 1. 12 7 5 D. Šmeráková II. 2. 4. 19 12 11 …

Rok 1973

25.9.2013 09:52 …narozeninám a pí. M. Manové k 80 letům. Obě jubilantky dostaly kytičku i bonboniéry. Po dobu nepřítomnosti (pro nemoc) předsedy NV s. Ladislava Chodory od konce října 1973 vede NV tajemník s. Karel Motejzík z Tojic. Zapsal: Jaroslav Knára   …

Rok 1974

25.9.2013 09:59 …i výměna instalace v obytných domech. Rovněž bylo předěláno veřejné osvětlení a osazeno výbojkovými světly. Elektřina byla do obce zavedena v roce 1927 a toto byla téměř po 50 letech prvá generální rekonstrukce. Zapsal: Jaroslav Knára …

Rok 1975

25.9.2013 10:06 …kterého dochází (někdy se dovezou autem JZD) 10 pionýrů zdejší školy. Na hřišti byly vysázeny stromky a celé prostranství bylo rozšířeno. Jaroslav Noháček střelil v rámci povoleného plánu 1 jelena šesteráka. Zapsal: Jaroslav Knára   …

Rok 1976

25.9.2013 10:10 …hodin. V pohostinství na návsi bylo na svépomocných akcích odpracováno 97 hodin – byla opravena a obílena fasáda, natřena vrata, vymalovány provozní místnosti, nalakovány dveře. Plnění maloobchodního obratu provozoven: Prodejna č. 154 (samoobsluha) Plán: 1 396 000, - splnění: 1 347 000,- Prodejna č. 767 (pohostinství na návsi) Plán: 480 000,- splnění: 483 000,- Samoobsluha vykoupila:   9 731 ks vajec;   74,60 kg angreštu;   236,80 kg malin;   74,70 kg šípků;   121,90 kg bezinek Do sběru bylo odvedeno 579 kg papíru. Šestého března při výroční členské…

Rok 1977

25.9.2013 10:15 …získáno 7 členů. Na pracovních směnách, úklidu obce, přípravných pracích pro stavbu MŠ a pomoci zemědělství bylo členy Jednoty odpracováno 635, 5 hodin. Přehled o plnění maloobchodního obratu provozoven: Samoobsluha:  plán: 1 386 000,- plnění: 1 347 000,-   splněno na 97, 18% Pohostinství: plán: 481 000,- …

Rok 1978

17.10.2013 07:48 …ČSPO  v Tojicích bylo převedeno požární auto ze Srb, které bylo svépomocí uvedeno do provozu. Představu rodinných domků ukončili v tomto roce Jaroslav Trhlík a Ladislav Vaňourek. Na rekreační chatu byl převeden rodinný domek pí. Mizové. …

Rok 1980

17.10.2013 08:19 …„Podbrdskou rally“ , na které startovalo 110 posádek. Vojenskou presenční službu nastoupili: Kolář M. a Bárta V. Z vojny se vrátil Jiří Herejk. Na poslední cestu jsme vyprovodili: V. Koláře, K. Pechana, J. Trhlíka, M. Skalovou a E. Košana.   …

Rok 1981

17.10.2013 08:45 …Kohoutová   III.   3.   16   9   25   Věra Nováková     IV.   4.   10   10   20   Jaroslav Knára     Celkem   -   65   58   103     …

Rok 1982

17.10.2013 08:49 …let – Marie Honzová – Srby 100 14. 12. 1982 – 85 let – Růžena Berkovcová – Vrčeň 71 25. 12. 1982 – 82 let – Anna Vokáčová – Sedliště 13 29. 12. 1982 – 84 let – Vasil Florinskij – Srby 79   Všem ještě dlouhá léta!!!   …

Rok 1983

17.10.2013 08:51 …obyvatelstva: 1/1 1982 celkem 891 obyvatel, mužů 442 a žen 449 Narozeno 11, mužů 7 a žen 4 Zemřelo 15, mužů 9 a žen 6 Přistěhovalí 21, mužů 12 a žen 9 Vystěhovalí 13, mužů 5 a žen 8   31/12 1983 895 obyvatel, mužů 447 a žen 448. …

Rok 1984

17.10.2013 08:55 …Vaňková Dana, Vrčeň   Novomanželům blahopřejeme! Všem občanům přejeme pevné zdraví, aby nový rok, rok 40 výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, byl šťastný, krásný, mírový!   Zapsala Milada Chouňová.     …

Rok 1985

17.10.2013 09:03 …uplynulému roku k poklesu ( v loni 4 037 litrů, letos 3 989 litrů = minus 48 litrů / doj. ). Na dojivost mělo nepříznivý vliv počasí, neboť brzy napadlo mnoho sněhu, což znemožnilo krmit zelenou píci, jak se předpokládalo. Pro zajímavost: …

Rok 1986

17.10.2013 09:06 …594 100 Pracovníci - osob 304 312 103 Průměrný roční výdělek 31 569 30 750 97 Průměrný měsíční výdělek 2 631 2 563 97 Počet pracovníků na 100 ha zemní pů …

Rok 1987

12.3.2015 13:28 …rozloučení se zesnulými občany. K radostným událostem patří blahopřání starším občanům, kteří se dožívají kulatého jubilea. SPOZ má zavedenu pamětní knihu, kterou krásně dekoruje vrčeňský malíř Jan Markvart z čp. 21. Jubilea: …

Rok 1988

17.3.2015 11:02 …slavnostních stejnokrojích zajišťovali pokládání věnců k pomníku padlých i hrobu Rudoarmějců, také k pomníčku V. Kovaříka v Nepomuku položena kytice. V dubnu uskutečněna brigáda na pálení klestu v lese, které se zúčastnilo 16 členů sboru. …