Nejaktivnější organizace

Hasičský sbor působí ve Vrčeni od roku 1890. Kromě hlavního poslání - zachraňovat životy a majetek - vždy patřil k hlavním hybatelům kulturních a společenských akcí v obci. 

V poslední dekádě je ve Vrčeni velmi aktivní Spolek Vrčeň, jehož hlavní činností je péče o místní Opatský rybník.