Úřední deska obce Vrčeň

Znak obce Vrčeň
Rychlý výběr:

Archiv

 


V obci Vrčeň je zaveden systém tříděného (separovaného) odpadu.

Třídit lze do nádob :

PAPÍR   -      2 modré kontejnery (zvony 2x 1500L) umístěné na návsi

PLAST  -      žlutý ocelový kontejner 2500L (parkoviště u č.p.12)

-          Pytlový sběr 4x ročně (shromaždiště u farní zdi)

SKLO     -      2 ZELENÉ KONTEJNERY (zvony 1500L +1100L) umístěné na návsi

-          směsné sklo bez příměsí ? víčka apod.

-          do skla neumisťovat porcelán ? patří do zbytkového komunálního odpadu

NÁPOJOVÉ OBALY (KOMPOZITNÍ)          ? oranžový kontejner 2500L umístěný na návsi

KOVY    -  šedý kontejner 1550L umístěný na návsi

TEXTIL   -  bílý kontejner ? označený -  zapůjčila a sváži Charita

JEDLÉ OLEJE       -  černý označený kontejner 240L (popelnice s výřezem)

BIOODPAD         -  8 hnědých kontejnerů o objemu 1100L

 (4x u č.p.12, 2x u MŠ, 1x u BD, 1x ?Na Drahách?)

-          domácí kompostéry zapůjčené v rámci dotační akce do jednotlivých domácností

Sběr nebezpečného a objemného odpadu probíhá 2x ročně .

Shromažďování nebezpečného odpadu do připravených nádob svozové firmy, příp. na dvoře OÚ dle pokynů obecního úřadu. (internet, rozhlas)

Objemný odpad do přistavených velkoobjemových kontejnerů. (z pravidla vedle č.p.12)

 V odpadovém hospodářství obec Vrčeň v roce 2021 vyprodukovala / zaplatila za likvidaci odpadu:

Číslo odpadu

Název odpadu

Vyprodukované množství (t)

 

Cena zaplacená za likvidaci celkem (Kč)

Jednotková cena (Kč)

150102, 200139

Plastové obaly, plasty

4,941

4,317

41031

4432

150104

Kovové obaly

0,199

1804

9065

150105

Kompozitní obaly

0,378

8415

22261

200101

Papír a lepenka

4,482

16619

3708

200102

Sklo

5,200

9320

1792

200201

Biologicky rozložitelný odpad

18,670

43373

2323

200301

Směsný komunální odpad

79,135

244780

3093

200307

Objemný odpad

10,185

50595

4967

 

Nebezpečný odpad

0,381

16416

43087

 

Vypracoval : Tomáš Chouň

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE VRČEŇ dle §60 odst.4 zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech

Vyvěšeno: pondělí, 21. březen 2022
Sejmuto: pátek, 31. březen 2023

 


V obci Vrčeň je zaveden systém tříděného (separovaného) odpadu.

Třídit lze do nádob :

PAPÍR   -      2 modré kontejnery (zvony 2x 1500L) umístěné na návsi

PLAST  -      žlutý ocelový kontejner 2500L (parkoviště u č.p.12)

-          Pytlový sběr 4x ročně (shromaždiště u farní zdi)

SKLO     -      2 ZELENÉ KONTEJNERY (zvony 1500L +1100L) umístěné na návsi

-          směsné sklo bez příměsí ? víčka apod.

-          do skla neumisťovat porcelán ? patří do zbytkového komunálního odpadu

NÁPOJOVÉ OBALY (KOMPOZITNÍ)          ? oranžový kontejner 2500L umístěný na návsi

KOVY    -  šedý kontejner 1550L umístěný na návsi

TEXTIL   -  bílý kontejner ? označený -  zapůjčila a sváži Charita

JEDLÉ OLEJE       -  černý označený kontejner 240L (popelnice s výřezem)

BIOODPAD         -  8 hnědých kontejnerů o objemu 1100L

 (4x u č.p.12, 2x u MŠ, 1x u BD, 1x ?Na Drahách?)

-          domácí kompostéry zapůjčené v rámci dotační akce do jednotlivých domácností

Sběr nebezpečného a objemného odpadu probíhá 2x ročně .

Shromažďování nebezpečného odpadu do připravených nádob svozové firmy, příp. na dvoře OÚ dle pokynů obecního úřadu. (internet, rozhlas)

Objemný odpad do přistavených velkoobjemových kontejnerů. (z pravidla vedle č.p.12)

 V odpadovém hospodářství obec Vrčeň v roce 2021 vyprodukovala / zaplatila za likvidaci odpadu:

Číslo odpadu

Název odpadu

Vyprodukované množství (t)

 

Cena zaplacená za likvidaci celkem (Kč)

Jednotková cena (Kč)

150102, 200139

Plastové obaly, plasty

4,941

4,317

41031

4432

150104

Kovové obaly

0,199

1804

9065

150105

Kompozitní obaly

0,378

8415

22261

200101

Papír a lepenka

4,482

16619

3708

200102

Sklo

5,200

9320

1792

200201

Biologicky rozložitelný odpad

18,670

43373

2323

200301

Směsný komunální odpad

79,135

244780

3093

200307

Objemný odpad

10,185

50595

4967

 

Nebezpečný odpad

0,381

16416

43087

 

Vypracoval : Tomáš Chouň