Rozpočtové opatření č. 2/2012

PŘÍJMY:

1351odvod výtěžku z loterií2,8 tis. Kč
4121neinvestiční transfery od obcí81 tis. Kč
4122investiční přijaté transfery od krajů140 tis. Kč
36312324veřejné osvětlení - vratka přepl.el.en.1,5 tis. Kč
61712324činnost místní správy - vratka přepl.el.en.0,75 tis. Kč
celkem226,05 tis. Kč

VÝDAJE:

31115331předškolní zařízení - příspěvek na provoz80 tis. Kč
31175331první stupeň ZŠ - příspěvek na provoz30 tis. Kč
31416122rozhlas - stroje a zařízení140 tis. Kč
31416122rozhlas - stroje a zařízení-29 tis. Kč
37455329péče o vzhled obce - transfer na mobiliář18 tis. Kč
61715139činnost místní správy - materiál-10 tis. Kč
61715137činnost místní správy - DHDM5 tis. Kč
61715169činnost místní správy - služby5 tis. Kč
61715132činnost místní správy - ochranné pomůcky-26 tis. Kč
61715032činnost místní správy - pojistné na SP26 tis. Kč
celkem239 tis. Kč

Ve Vrčeni, 7.9.2012