Rozpočtové opatření č. 4/2012

Navýšení příjmů o přijaté neinvest. transfery, jejich zapojení do výdajů, vč.přesunů


PŘÍJMY:

1111 daň z příjmu FO výdělečná činnost -82 tis. Kč
1113 daň z příjmu FO kapitál.výnosy 20 tis. Kč
1351 odvod z loterií 2 tis. Kč
1511 daň z nemovitosti 25 tis. Kč
ÚZ 980084111 neinvest.přijaté transfery SR - dotace Volba prezidenta 2 tis. Kč
ÚZ 331234116 neinvest.přij.transfery SR - půrtoková dotace pro ZŠ 221.285,80 Kč
4 121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 6 tis. Kč
10312111pěstební činnost - příjmy ze služeb 115 tis. Kč
33992111ostat.záležitosti kultury-příjmy ze služeb 0,5 tis. Kč
3613 2111 nebytové hospodářství - příjmy ze služeb 15 tis. Kč
3632 2111 pohřebnictví - příjmy ze služeb 1 tis. Kč
3639 2132 komunální rozvoj- příjmy z pronájmu nemovitosti 6 tis. Kč
37252324využ. a zneškodň. KO - příspěvek EKOKOM 2 tis. Kč
6171 2111 činn.místní správy - příjmy z prodeje ost. služeb 2 tis. Kč
335,785 tis. Kč

VÝDAJE:

21195169ost. záležitosti těžeb.průmyslu - služby-69 tis. Kč
22125139silnice - materiál-10 tis. Kč
22125169silnice - služby -36 tis. Kč
23105169pitná voda - služby-18 tis. Kč
23106121pitná voda - stavby-100 tis. Kč
23415169vodní díla v zem.krajině-rybník-služby17 tis. Kč
31115171předškolní zařízení - opravy3 tis. Kč
31175169první stupeň ZŠ - služby13 tis. Kč
31175171první stupeň ZŠ - opravy7 tis. Kč
31175331první stupeň ZŠ - příspěvek na provoz50 tis. Kč
33176121první stupeň ZŠ - budovy80 tis. Kč
ÚZ 3312331175336první stupeň ZŠ - neinv.transfer zříz.PO-převod dotace221.285,80 Kč
33265169zachov.míst.kult.památek - služby-8 tis. Kč
34295194ost.zájmová činn. - věcné dary0,6 tis. Kč
36325169pohřebnictví - nákup služeb11 tis. Kč
36395169komunální rozvoj - nákup služeb-14 tis. Kč
37225169sběr a svoz KO - služby15 tis. Kč
37455169péče o vzhled obce20 tis. Kč
55125137PO - DHDM-21 tis. Kč
61715136činn.míst.správy - předplatné16 tis. Kč
61715137činn.míst.správy - DHDM15 tis. Kč
61715139činn.míst správy - materiál 11 tis. Kč
61715154činn.míst správy - elektrická energie3 tis. Kč
61715162činn.míst.správy - služby telekomun.5 tis. Kč
61715169činn.míst.správy - služby57 tis. Kč
268,885 tis. Kč