Rozpočtový výhled na 2016-2017

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ

2016 -2017 /v tis. Kč/

 

PŘÍJMY 2016 - 2017

1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 700,00 720,00

1112 Daň z příjmu FO se sam.výděleč.činnosti 30,00 20,00

1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 80,00 90,00

1121 Daň z příjmu právnických osob 640,00 680,00

1211 Daň z přidané hodnoty 1580,00 1580,00

1334 Odvod za odnětí půdy 6,20 6,20

1337 Poplatky za komunální odpady 187,00 187,00

1341 Poplatek ze psů 7,00 7,00

1351 Odvod výtěžku z loterií 15,00 15,00

1361 Správní poplatky 2,00 2,00

1511 Daň z nemovitosti 200,00 200,00

1031 Pěstební činnost 800,00 800,00

3632 Pohřebnictví 10,00 10,00

3639 Komunální rozvoj 86,00 86,00

3725 Využívání komunálních odpadů 18,00 18,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finanční operace 3,00 3,00

PŘÍJMY CELKEM 4 364,20 4 424,20

 

VÝDAJE 2016 - 2017

1031 Pěstební činnost 540,00 540,00

2212 Silnice /Ú/ 100,00 50,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 13,20 13,20

2310 Pitná voda 30,00 40,00

2321 Odvádění a čišť. odpadních vod 15,00 15,00

3111 Předškolní zařízení 870,00 900,00

3117 První stupeň základních škol 550,00 580,00

3314 Činnost knihovnická 5,00 5,00

3319 Záležitosti kultury 10,00 10,00

3326 Zachování a obnova míst.kult.památek 20,00 10,00

3341 Místní rozhlas 10,00 10,00

3399 Ostatní záležitosti kultury 28,00 28,00

3613 Nebytové hospodářství 30,00 30,00

3631 Veřejné osvětlení 60,00 100,00 /Ú/

3632 Pohřebnictví 20,00 30,00

3635 Územní rozvoj /ÚP/ 110,00 126,00 /ÚP/

3639 Komunální rozvoj 50,00 50,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20,00 26,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 270,00 280,00

3725 Využívání a zneškodňování KO-tříděný sběr 62,00 70,00

3745 Péče o vzhled obce, veřejná zeleň 65,00 75,00

5512 Požární ochrana-dobrovolná část 50,00 50,00

6112 Zastupitelstva obcí 438,60 438,60

6171 Činnost místní správy 600,00 560,00

6310 Obecné příjmy a výdaje-bankovní poplatky 105,00 95,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30,00 30,00

6399 Finanční operace 12,20 12,20

VÝDAJE CELKEM 4 114,00 4 174,00

Splátka úvěru č. 1 a č. 2 ……………… 250,20 250,20

 

Ve Vrčeni, 28.11.2014

 

Vyvěšeno: 29.11.2014

Sejmuto: 16.12.2014