Závěrečný účet účet za rok 2017- návrh

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 najdete zde: /download/397-zaverecny-ucet-ucet-za-rok-2017-navrh/

Vyvěšeno na úřední desce dne: 04. 06. 2018

Sejmuto z úřední desky dne: 27. 06. 2018