Rozpočtové opatření č. 6/2018

navýšení výdajů o neinvestiční transfer ze SR – volby do ZO, dle skutečných nákladů

nad rámec schváleného rozpočtu


Příjmy :

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů /PSOV MK/ 200.000,00 Kč

4222 Investiční přijaté transfery od krajů /PSOV UP/ 210.000,00 Kč

_____________________________________________________________________

navýšení příjmů SR o .............................................................. 410.000,00 Kč


Výdaje :

Org. 2212 2212 5171 Silnice – oprava MK 200.000,00 Kč

2321 5169 Odv.,čištění odpadních vod – služby 46.100,00 Kč

3326 5021 Poř.,zach.míst.kult.povědomí – OON - 3.000,00 Kč

3326 5139 Poř.,zach.míst.kult.povědomí – mateiál 3.000,00 Kč

3329 5171 Ost.zálež.ochrany pam.a kult.děd.-oprava 33.400,00 Kč

3341 5169 Rozhlas – služby - 15.000,00 Kč

3631 5171 VO – opravy a udržování 58.500,00 Kč

3632 5169 Pohřebnictví – služby - 20.000,00 Kč

Org. 3635 3635 6119 Územní plánování – ost.nákup DNM 210.000,00 Kč

3635 6119 Územní plánování – ost.nákup DNM - 113.000,00 Kč

3635 5169 Územní plánování – služby - 33.900,00 Kč

3745 5169 Péče o vzhled obce – stromy 33.900,00 Kč

5512 5139 PO – materiál 10.000,00 Kč

5512 5137 PO – DHDM - 34.272,00 Kč

5512 5139 PO – materiál 34.272,00 Kč

ÚZ 98 187 6115 5021 Volby do ZO - OON 9.613,00 Kč

ÚZ 98 187 6115 5139 Volby do ZO - materiál 162,00 Kč

ÚZ 98 187 6115 5173 Volby do ZO - cestovné 98,00 Kč

ÚZ 98 187 6115 5175 Volby do ZO - pohoštění 624,00 Kč

____________________________________________________________________

navýšení výdajů SR o .............................................................. 420.497,00 KčVrčeň, 24. 10. 2018


Schválil starosta obce:


Vyvěšeno: 24. 10. 2018

Sejmuto: 31. 12. 2018