Úřední deska obce Vrčeň

Znak obce Vrčeň
Rychlý výběr:

Archiv

Informace  jmenování  zapisovatele  OVK

Dle  §  14, odst. 1  písm. e)  a  § 19, zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů /zákon o volbě prezidenta republiky/, ve znění pozdějších předpisů /dále jen "zákon"/, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška")

                j m e n u j i

zapisovatelkou  Okrskové  volební  komise  ve  volebním  okrsku  č. 1  v obci Vrčeň

paní   Zdeňku  Slukovou,  trvale bytem  Na Vinici III. 552,  335 01 Nepomuk 1

Ve Vrčeni,  1.12. 2022

                                                         Tomáš   Ch o u ň                                                                            starosta obce

 Vyvěšeno:  2.12.2022                               Sejmuto:   29.1.2023

Informace o jmenování zapisovatele OVK

Vyvěšeno: pátek, 2. prosinec 2022
Sejmuto: neděle, 29. leden 2023

Informace  jmenování  zapisovatele  OVK

Dle  §  14, odst. 1  písm. e)  a  § 19, zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů /zákon o volbě prezidenta republiky/, ve znění pozdějších předpisů /dále jen "zákon"/, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška")

                j m e n u j i

zapisovatelkou  Okrskové  volební  komise  ve  volebním  okrsku  č. 1  v obci Vrčeň

paní   Zdeňku  Slukovou,  trvale bytem  Na Vinici III. 552,  335 01 Nepomuk 1

Ve Vrčeni,  1.12. 2022

                                                         Tomáš   Ch o u ň                                                                            starosta obce

 Vyvěšeno:  2.12.2022                               Sejmuto:   29.1.2023