Rozpočtové opatření č. 10 / 2018


ROZPOČTOVÉ     OPATŘENÍ       Č. 10 / 2018 :

             navýšení příjmů a výdajů SR  o přijatý neinvestiční transfer od krajů –

            „Revitalizace alej Svatopluka Čecha“

 

Příjmy :

 Org. 3745       4122    Neinvestiční přijaté transfery od krajů /PSOV MK/     50.000,00 Kč                         __________________________________________________________________                     navýšení příjmů SR o  ..............................................................       50.000,00 Kč

 

Výdaje :                    

 

Org. 3745       3745 5169       Péče o vzhled obce – služby alej Sv.Čecha      50.000,00 Kč

  __________________________________________________________________

      navýšení výdajů SR o       ....................................................       50.000,00 Kč

 

Vrčeň,  27.12. 2018


Schválil starosta obce:

 

Vyvěšeno:      27.12.2018                                                    

Sejmuto:          31.1.2019