Rozpočtové opatření č. 1 / 2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 / 2019:

jedná se o navýšení příspěvku na výkon státní správy nad rámec schváleného rozpočtu a následné navýšení výdajů


Příjmy:

4112 neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu   6.600,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------

navýšení příjmů SR o                                                     6.600,00 Kč


Výdaje:

3639 6130 kom. služby a územ. rozvoj-pozemky          -42.492,00 Kč

3639 6349 kom. služby a územ. rozvoj-invest.transfer  37.500,00 Kč

6171 5192 činnost místní správy - ost. náhrady               6.600,00 Kč

6402 5366 finanční vypořádání-vratka kraj                      4.992,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------

navýšení výdajů SR o                                                     6.600,00 Kč


Vrčeň, 31.1.2019

Schválil starosta obce


Vyvěšeno: 31.1.2019

Sejmuto: 31.12.2019