Rozpočtové opatření č. 8 / 2018:

ROZPOČTOVÉ     OPATŘENÍ       č. 8 / 2018 :

Jedná se o navýšení SR o příjmy nad rámec schváleného rozpočtu – investiční dotace od PK – Rekonstukce a modernizace úpravny vody    a její zapojení do výdajů:


Příjmy :

Org. 2310 4222 Investiční přijaté transfery od krajů             876.000,00 Kč __________________________________________________________________    

se navyšují o                                                                      876.000,00 Kč


Výdaje :

Org. 2310 2310 6121 pitná voda – rekonstrukce a moder.úpr.vody 876.000,00 Kč __________________________________________________________________

se navyšují o                                                                        876.000,00 Kč


Vrčeň, 08.11.2018


Schváleno starostou obce:


Vyvěšeno:    09.11.2018 Sejmuto:     31.12.2018