Rozpočtové opatření č. 8 / 2019:

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8 / 2019 :


Jedná se o navýšení SR o příjmy nad rámec schváleného rozpočtu – neinvestiční a investiční dotace od MMR – Rozšíření kapacity školy – nové odborné učebny a zázemí základní školy ve Vrčeni a její zapojení do výdajů:


Příjmy :

ÚZ 17016 4116 ostatní neinvestiční transfery ze stát.rozpočtu 329.184,33 Kč

ÚZ 17969 4216 ostatní investiční dtransfery ze stát.rozpočtu 3,347.464,74 Kč

__________________________________________________________________

se    navyšují o 3,676.649,07 Kč


Výdaje :

 

ÚZ 17016 3117 5137 První stupeň základních škol –DHDM 329.184,33 Kč

ÚZ 17969 3117 6122 Prvni stupeň základních škol – HIM schodolez 79.315,50 Kč

ÚZ 17969 3117 6121 Prvni stupeň základních škol – budovy 3,426.78024 Kč

__________________________________________________________________

se navyšují o 3,676.649,07 Kč

 Vrčeň, 04.11.2019


Schváleno starostou obce:


Vyvěšeno: 05.11.2019                        Sejmuto: 31.12.2019