Rozpočtové opatření č. 9 / 2019:

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9 / 2019 :


Jedná se o navýšení SR o příjmy nad rámec schváleného rozpočtu – investiční transfer od kraů a jeho zapojení do výdajů - Expozice archelogických nálezů


Příjmy :

Org. 2143 4222 investiční přijaté transfery od krajů 58.926,40 Kč

__________________________________________________________________ se navyšují o 58.926,40 Kč


Výdaje :

Org. 2143 2143 6129 Cestovní ruch – nákup dl.hmot.majetku 58.926,40 Kč

__________________________________________________________________

se navyšují o 58.926,40 Kč


 

Vrčeň, 8.11.2019Schváleno starostou obce:


Vyvěšeno: 9.11.2019            Sejmuto: 31.12.2019