Rozpočtové opatření č. 4/2020

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2020:


Jedná se o přesuny ve výdajích schváleného rozpočtu:


Výdaje :

 


3613 5139 Nebytové hospodářství – materiál 10.000,00 Kč

3636 6130 Územní rozvoj – pozemky - 28.500,00 Kč

3639 5169 Komunální služby a územní rozvojn – služby 15.000,00 Kč

5512 6122 PO – stroje, zařízení - 500.000,00 Kč

5512 6123 PO – dopravní prostředky 262.000,00 Kč

5512 5137 PO – DHDM 68.000,00 Kč

5512 5139 PO – materiál 70.000,00 Kč

5512 5169 PO – služby 100.000,00 Kč

5512 5194 PO – věcné dary 11.000,00 Kč

5512 5163 PO – bankovní služby - pojištění - 11.000,00 Kč

6399 5179 Ost.finanční operace – ost.nákupy 3.500,00 Kč

__________________________________________________________________

se navyšují o 0,00 Kč

 Vrčeň, 29.05.2020


Schváleno starostou obce:Vyvěšeno: 30.05.2020 Sejmuto: 31.12.2020