Rozpočtové opatření č. 5/2020

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5 / 2020 :


Jedná se o navýšení příjmů schváleného rozpočtu o jednorázový neinvestiční transfer

ze SR:


Příjmy :


ÚZ 98 024 4111 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 428.750,00 Kč

 

____________________________________________________________

se navyšují o 428.750,00 Kč


 

 


Vrčeň, 13. 8. 2020


Schváleno starostou obce :


Vyvěšeno: 13.8.2020 Sejmuto: 31.12.2020