Rozpočtové opatření č. 6/2020

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6 / 2020 :


Jedná se o navýšení příjmů schváleného rozpočtu o neinvestiční transfer VPS SR – Volby

do zastupitelstev krajů :


Příjmy :


ÚZ 98 193 4111 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 31.000,00 Kč

 

_________________________________________________________________

se navyšují o 31.000,00 Kč


Vrčeň, 26. 8. 2020


Schváleno starostou obce :


Vyvěšeno: 26.8.2020 Sejmuto: 31.12.2020