Rozpočtové opatření č. 7/2020

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7 / 2020 :


Navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu o neinvestiční transfery od kraje :

Příjmy :

Org. 2141 4122 ost.neinvestiční přijaté transfery od krajů 27.000,00 Kč

Org. 5512 4122 ost.neinvestiční přijaté transfery od krajů 21.900,00 Kč

________________________________________________________________

se navyšují o 48.900,00 Kč


Výdaje :

Org. 2141 2141 5213 vnitřní obchod – neinv.transfer 27.000,00 Kč

Org. 5512 5512 5137 PO – drobný dlouh. hmotný majetek 17.900,00 Kč

Org. 5512 5512 5171 PO – opravy a udržování 4.000,00 Kč

_______________________________________________________________

se navyšují o 48.900,00 Kč


Vrčeň, 22.10.2020


Schváleno starostou obce :


Vyvěšeno: 22.10.2020 Sejmuto: 31.12.2020