Rozpočtové opatření č. 9/2020

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9 / 2020 :


Navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu o neinvestiční dotace od kraje / oprava pomníku na návsi / a navýšení výdajů o náklady na Volby do zastupitelstev krajů dle skutečnosti:


Příjmy :

Org. 3326 4122 ost. neinvestiční transfery od krajů 59.000,00 Kč

_____________________________________________________________

se navyšují o ................................................................... 59.000,00 Kč

 

Výdaje :

Org. 3326 3326 5171 zach.,obnova míst.kult.pam.– opravy a udrž. 59.000,00 Kč

6115 5019 volby do zastupitelstev krajů – ost.platy 10.808,00 Kč

6115 5021 volby do zastupitelstev krajů – ost.osob.výdaje 1.396,00 Kč

6115 5039 volby do zastupitelstev krajů – ost.pov.pojistné 206,00 Kč

6115 5139 volby do zastupitelstev krajů – materiál 1.603,00 Kč

6115 5173 volby do zastupitelstev krajů – cestovné 55,00 Kč

6115 5175 volby do zastupitelstev krajů – pohoštění 696,00 Kč

__________________________________________________________________

se navyšují o 73.764,00 Kč


 

Vrčeň, 19.11.2020


Schváleno starostou obce:


Vyvěšeno: 19.11.2020 Sejmuto: 31.12.2020