Rozpočtové opatření č. 10/2020

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10 / 2020 :


Jedná se o navýšení SR o příjmy nad rámec schváleného rozpočtu – a jejich zapojení do výdajů


Příjmy : 1031 2111 pěstební činnost – příjmy z výrobků 200.000,00 Kč

3399 2112 ost.zálež.kultury – příjmy z prodeje zboží 3.000,00 Kč

3631 2322 VO – přijaté pojistné náhrady 18.068,00 Kč

3631 2329 VO – ost.nedaňové příjmy 1.700,00 Kč

5512 2329 PO – ostatní nedaňové příjmy 2.000,00 Kč

6171 2329 činnost místní správy – ost.nedaň.příjmy 4.000,00 Kč

6171 3113 činnost místní správy – příjmy z prodeje HDM 7.000,00 Kč

__________________________________________________________________ se navyšují o 235.768,00 Kč


Výdaje : 1031 5021 pěstební činnost – OOV 30.000,00 Kč

1031 5169 pěstební činnost – nákup služeb 170.000,00 Kč

3326 5171 poř.zach.míst.kult.pam.- opravy pomník 40.000,00 Kč

3326 5329 poř.zach.míst.kult.pam.- ost.neinv.transfery - 40.000,00 Kč

3341 5171 místní rozhlas – opravy a udržování 15.768,00 Kč

3613 5171 nebytové hospodářství – opravy a udržování 20.000,00 Kč

3631 5171 VO – opravy a udržování - 20.000,00 Kč

3636 6130 územní rozvoj – pozemky - 240.000,00 Kč

3639 5169 kom.služby a úz.rozvoj – služby 100.000,00 Kč

3721 5169 sběr a svoz nebezpečných odpadů – služby 5.000,00 Kč

3723 5169 sběr a svoz ostatních odpadů – služby 30.000,00 Kč

3725 5169 sběr a svoz komunálních odpadů - služby 20.000,00 Kč

3726 5169 využívání a zneškodň.ost.odpadů – služby 10.000,00 Kč

3745 5169 péče o vzhled obce – nákup služeb 20.000,00 Kč

6320 5163 pojištění funkčně nespecifikované –pojištění 5.000,00 Kč

6402 5366 fin.vypořádání minulých let – vratka dotací 30.000,00 Kč

__________________________________________________________________

se navyšují o 235.768,00 KčVrčeň, 27.11.2020


Schváleno starostou obce:


Vyvěšeno: 27.11.2020 Sejmuto: 31.12.2020