Rozpočtové opatření č. 11 / 2020

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11 / 2020:


Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu o přijatý neinvestiční transfer ze Státního

rozpočtu /MV-GŘHZS ČR/ a jeho zapopjení do výdajů / odborná příprava JSDHO:


Příjmy :

ÚZ 14004 4116 Ost.neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 1.200,00 Kč

__________________________________________________________________ se navyšují o 1.200,00 Kč


Výdaje :

ÚZ 14004 5512 5167 Požární ochrana – školení 1.200,00 Kč

__________________________________________________________________

se navyšují o 1.200,00 KčVrčeň, 04.12.2020


Schváleno starostou obce :


Vyvěšeno: 4.12.2020 Sejmuto: 31.12.2020