Rozpočtové opatření č. 12 / 2020

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 12 / 2020 :


Jedná se o navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu o příjmy nad rámec schváleného rozpočtu –


Příjmy :

1381 daň z hazardních her 10.000,00 Kč

1031 2111 pěstební činnost – příjmy 200.000,00 Kč

_________________________________________________________________

se navyšují o 210.000,00 Kč


Výdaje :

1031 5139 pěstební činnost – materiál /sazenice/ 20.000,00 Kč

1031 5169 pěstební činnost – služby 180.000,00 Kč

2141 5222 vnitřní obchod – transfer na prodejnu 3.000,00 Kč

2212 5139 silnice – materiál 7.000,00 Kč

2321 5171 odvád.odpadních vod – opravy a udržování - 40.000,00 Kč

3111 6122 předškolní zařízení – stroje /myčka/ 30.000,00 Kč

3613 5171 nebytové hospodářsrví – opravy a udržování 40.000,00 Kč

3631 5171 VO – opravy a udržování - 30.000,00 Kč

3636 6130 územní rozvoj – pozemky - 40.500,00 Kč

3723 5169 sběr a svoz KO – objemný odpad 20.000,00 Kč

3745 5169 péče o vzhled obce – služby 20.500,00 Kč

________________________________________________________________

se navyšují o 210.000,00 KčVrčeň, 14.12.2020


Vyvěšeno: 15.12.2020 Sejmuto: 31.12.2020