Rozpočtové opatření č. 13 / 2020

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 13 / 2020 :


Jedná se o navýšení schváleného rozpočtu o přijatý investiční transfer od kraje

rozpočtu :

Příjmy :

Org. 2321 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200.000,00 Kč

__________________________________________________________________ se navyšují o 200.000,00 Kč


Vrčeň, 23.12.2020


Schváleno starostou obce :


Vyvěšeno: 23.12.2020 Sejmuto: 31.12.2020