Rozpočtové opatření č. 1 / 2021

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 / 2021 :


jedná se o navýšení příspěvku na výkon státní správy nad rámec schváleného rozpočtu a následné zapojení - navýšení výdajů

 

Příjmy :

 

4112 neinvestiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 3.900,00 Kč

________________________________________________________________

 

navýšení příjmů SR o ....................................... 3.900,00 Kč

 


Výdaje :

 

6171 5365 činnost místní správy – transfery obcím 3.900,00 Kč

________________________________________________________________

 

navýšení výdajů SR o ..................................... 3.900,00 Kč


Vrčeň, 20.1.2020

 

Schválil starosta obce:


Vyvěšeno: 25.1.2021 Sejmuto: 31.12.2021