Rozpočtové opatření č. 2 / 2021

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2 / 2021 :


jedná se o navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu o daň z příjmu právnických osob za obec za r. 2020


Příjmy :

 

1122 daň z příjmu právnických osob za obec 306.280,00 Kč

___________________________________________________________________

 

navýšení příjmů SR o ........................................ 306.280,00 Kč

 


Výdaje :

 

6399 5365 platba daně z příjmu právnických osob za obec 306.280,00 Kč

___________________________________________________________________

 

navýšení výdajů SR o .......................................... 306.280,00 Kč

 

 


Ve Vrčeni, 24.3.2021


Schválil starosta obce:

 

Vyvěšeno : 25.3.2021 Sejmuto : 31.12.2021