Střednědobý rozpočtový výled na roky 2020-2021 - návrh

N a v r h o v a n ýSTŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED


NA OBDOBÍ 2020 - 2021 /v tis. Kč/
PŘÍJMY 2020 2021__


1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 980,00 1030,00

1112 Daň z příjmu FO se sam.výděleč.činnosti 20,00 20,00

1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 90,00 100,00

1121 Daň z příjmu právnických osob 900,00 900,00

1211 Daň z přidané hodnoty 1950,00 2000,00

1334 Odvod za odnětí půdy 6,20 6,20

1340 Poplatky za komunální odpady 210,00 210,00

1341 Poplatek ze psů 7,00 7,00

1381 Daň z hazardních her 15,00 15,00

1511 Daň z nemovitosti 200,00 200,00

1031 Pěstební činnost 800,00 800,00

2411 Záležitosti pošt – pošta Partner 156,00 156,00

3632 Pohřebnictví 13,00 13,00

3639 Komunální rozvoj 101,00 101,00

3725 Využívání komunálních odpadů 25,00 25,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finanční operace 1,60 1,60

__________________________________________________________________________


PŘÍJMY CELKEM 5 474,80 5 584,80_

VÝDAJE 2020 2021


1031 Pěstební činnost 500,00 600,00

2212 Silnice /Ú/ 200,00 60,00

2292 Dopravní obslužnost 13,20 13,20

2310 Pitná voda 50,00 50,00

2321 Odvádění a čišť. odpadních vod 20,00 20,00

2411 Záležitosti pošt – pošta Partner 180,00 180,00

3111 Předškolní zařízení 870,00 900,00

3117 První stupeň základních škol /podíl přístavba*/ 890,00 600,00

3314 Činnost knihovnická 5,00 5,00

3319 Záležitosti kultury 10,00 10,00

3326 Zachování a obnova míst.kult.památek 60,00 10,00

3341 Místní rozhlas 20,00 20,00

3399 Ostatní záležitosti kultury 30,00 150,00

3613 Nebytové hospodářství 50,00 100,00 /U/

3631 Veřejné osvětlení 60,00 100,00 /Ú/

3632 Pohřebnictví 50,00 70,00

3635 Územní rozvoj /ÚP/ 260,00 380,00

3639 Komunální rozvoj 61,00 61,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 26,00 26,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200,00 200,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů /BIO,objem./ 30,00 35,00

3725 Využívání a zneškodňování KO-tříděný sběr 55,00 70,00

3745 Péče o vzhled obce, veřejná zeleň 60,00 100,00

5512 Požární ochrana-dobrovolná část 50,00 80,00

6112 Zastupitelstva obcí 600,00 600,00

6171 Činnost místní správy 550,00 600,00

6310 Obecné příjmy a výdaje-bankovní poplatky 50,00 45,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30,00 30,00

6399 Finanční operace 303,21 369,40__


Běžné výdaje celkem ................................................. 5 283,41 5 484,60


Splátka úvěru č. 1 a č. 2 ………………………………………… 191,39 100,20

__________________________________________________________________________


VÝDAJE CELKEM ................................................................... 5 474,80 5 584,80Vyvěšeno: 29.11.2019 Sejmuto: 31.12.2019