Rozpočtové opatření č. 7/2021

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7/2021:


Navýšení příjmů schváleného rozpočtu o neinvestiční ůčelovou dotaci z VPS SR –

Na Volby do Poslanecké sněmovny PČR:


Příjmy :

ÚZ 98071 4111 neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 31.000,00 Kč

________________________________________________________________

se navyšují o 31.000,00 Kč


Vrčeň, 10.9.2021

Schváleno starostou obce:


Vyvěšeno: 13.9.2021

Sejmuto: 31.12.2021