Rozpočtové opatření č. 8/2021

Navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu o neinvestiční transfer od kraje –

PSOV PK 2021 :


Příjmy :


4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 100.000,00 Kč

_______________________________________________________________

se navyšují o 100.000,00 Kč


Výdaje :


3639 5171 100.000,00 Kč

_______________________________________________________________

se navyšují o 100.000,00 Kč


Vrčeň, 29.9.2021


Schváleno starostou obce:


Vyvěšeno: 30.9.2021

Sejmuto: 31.12.2021