Rozpočtové opatření č. 6/2021

Navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu o příjmy nad rámec scháleného rozpočtu a jejich použití ve výdajích:

Příjmy:

1111 daň z příjmu FO placená plátci -36.000,00 Kč

1112 daň z příjmu FO placená poplatníky 36.000,00 Kč

1113 daň z příjmu FO srážková 39.000,00 Kč

1121 daň z příjmu právnických osob 320.000,00 Kč

1031 2111 pěstební činnost – příjmy z výrobků 500.000,00 Kč

________________________________________________________________

se navyšují o 859.000,00 Kč

Výdaje:

1031 5169 pěstební činnost – materiál 230.000,00 Kč

1031 5169 pěstební činnost – nákup služeb 270.000,00 Kč

3111 6122 mateřské školy – nákup HIM 85.000,00 Kč

3721 5169 sběr a svoz nebezpečných odpadů-služby 20.000,00 Kč

3636 3111 územní rozvoj – nákup pozemků 235.000,00 Kč

5269 5321 ost.spr.hospodář.opatření –krizové stavy 10.000,00 Kč

5512 5137 PO – DDHM 9.000,00 Kč

_______________________________________________________________

se navyšují o 859.000,00 Kč


Vrčeň, 01.09.2021


Vyvěšeno: 06.09.2021

Sejmuto: 31.12.2021