Úřední deska obce Vrčeň

Znak obce Vrčeň
Rychlý výběr:

Archiv

Veřejná vyhláška - odkaz

Dokumentace územního plánu k nahlédnutí :

Základní členění

Hlavní Výkres

Infrastruktura

VPS

Koordinační výkres

Širší vztahy

ZPF

Odůvodnění

Výrok

Případné dotazy a přípomínky k návrhu územního plánu může veřejnost uplatnit na veřejném projednání, které se bude konat v Hostinci Na Faře 15.4.2019 od 16:00 hodin.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VRČEŇ

Vyvěšeno: čtvrtek, 28. únor 2019
Sejmuto: pondělí, 22. duben 2019

Veřejná vyhláška - odkaz

Dokumentace územního plánu k nahlédnutí :

Základní členění

Hlavní Výkres

Infrastruktura

VPS

Koordinační výkres

Širší vztahy

ZPF

Odůvodnění

Výrok

Případné dotazy a přípomínky k návrhu územního plánu může veřejnost uplatnit na veřejném projednání, které se bude konat v Hostinci Na Faře 15.4.2019 od 16:00 hodin.

 


vložil: [Doručování] 00:00 [permalink] [reaguj]