Úřední deska obce Vrčeň

Znak obce Vrčeň
Rychlý výběr:

Archiv

- Oznámení o době a místě konání

Podle ustanovení § 16 odst. 1 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů,

Oznamuji:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech :

- v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 1 v obci Vrčeň je volební místnost v budově Obecního úřadu.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.
starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 10. 10. 2013

Sejmuto: 27. 10. 2013

Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno: čtvrtek, 10. říjen 2013
Sejmuto: neděle, 27. říjen 2013

- Oznámení o době a místě konání

Podle ustanovení § 16 odst. 1 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů,

Oznamuji:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech :

- v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 1 v obci Vrčeň je volební místnost v budově Obecního úřadu.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.
starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 10. 10. 2013

Sejmuto: 27. 10. 2013