Výzva více zájemcům o provádění zimní údržby v obci Vrčeň

pondělí, 16. říjen 2023

Obec Vrčeň vyzývá zájemce o provádění zimní údržby v obci k podání cenové nabídky na tyto práce:

Údržba místních a účelových komunikací a veřejných zpevněných ploch (parkovišť) spočívající v shrnování sněhu a posypu (sůl a inertní materiál) četnost dle dohody. Dále údržbu komunikací pro pěší.

Nabízejte v hodinové sazbě.

Nabídky prosím zašlete na e-mail: obec@vrcen.cz do 30.10.2023

Děkujeme.