Struktura samosprávy

Starosta

Tomáš Chouň

1. Místostarosta

Mgr. Lenka Roušalová

(statutární zástupce) 50%

Místostarosta

Jan Kuchynka

50%

Zastupitelstvo

Tomáš Chouň starosta obce
Mgr. Lenka Roušalová 1. místostarosta obce (50% "úvazku")
Jan Kuchynka místostarosta obce (50% "úvazku")
René Skala předseda kontrolního výboru
Václava Chodorová předsedkyně finančního výboru
Mgr. Miroslav Anton předseda kulturního výboru
Ladislav Chodora předseda výboru pro životní prostředí

Do 500 obyvatel 5-15 členů / Zastupitelstvo obce Vrčeň má 7 členů/

Orgány obce

Rada obce

Rada obce není zvolena. Funkci rady obce plní starosta.

Výbory

  • Finanční výbor
  • Kontrolní výbor
  • Kulturní výbor
  • Výbor pro životní prostředí

Komise

Komise obce nejsou zřízeny

Výbory

Finanční výbor

Předseda Václava Chodorová
Členové Ing. Vratislav Chodora

Marcela Nováková

Kontrolní výbor

Předseda René Skala
Členové Jaroslav Vavřík ml.

Martin Strolený

Kulturní výbor

Předseda Mgr. Miroslav Anton
Členové Jitka Kahounová

Mgr. Marie Mírková

Mirka Veselá

Jan Chodora ml.

Výbor pro životní prostředí

Předseda Ladislav Chodora
Členové Petr Kahoun

Lukáš Piterka