Osobnosti obce

vrcenske-osobnosti-na-zacatku-20-stoleti.pngAktivní občané a činovníci

Na konci 19. a v první polovině 20. století tvář obce formovaly výrazné osobnosti. Byli mezi nimi zakladatelé hasičského sboru, Sokola, Dělnické tělocvičné jednoty, učitelé místní školy i drobní živnostníci. Jejich zásluhou se ve Vrčeni rozvíjel bohatý společenský, kulturní i sportovní život.

Na snímku jsou hlavní organizátoři výstavby pomníku padlým vrčeňským vojínům za Velké války v letech 1914-1918. Pomník byl slavnostně odhalen 18.9. 2021.


Před pomníkem stojí 15 členů obecního zastupitelstva: Vojtěch Vavřík, starosta a domkář z čp. 34, Josef Marek, listonoš z čp. 95, Dominik Král, železniční zřízenec z čp. 90, Matěj Žitek, zedník z čp. 70, Jan Kovářík, listonoš z čp. 82, Jan Vaník, domkář z čp. 91, Alois Straka, domkář z čp. 79, Josef Mařík, kovář z čp. 72, Václav Košán, domkář z čp. 96, Josef Šimáně, rolník z čp. 12, Jan Chouň, rolník z čp. 47, Jan Vobliza, rolník z čp. 28, František Máňovec, rolník z čp. 18, Václav Markvart, rolník z čp. 21, Hynek Mikeš, obchodník z čp. 45 (asi 1. zprava v první řadě) a členové místních spolků: Jaromír Kraml, úředník státních drah v Plzni (4. zleva), Gustav Kraml, řídící učitel z čp. 43 (5. zleva), Karel Bouše, učitel a francouzský legionář z čp. 13 (6. zleva), Václav Růžička, zedník a italský legionář z čp. 9 (7. zleva), František Sikyta, učitel (8. zleva). 

Občané z Vrčeně a okolí při slavnostním odhalení pomníku
Alegorický vůz „Svoboda“: v selském oděvu Jan Mašek s manželkou, kovář – Jaroslav Markvart z čp. 19, „Čechie“ – Máňa Vokáčová ze Sedliště, v sokolském kroji Václav Diviš z čp. 90, jako italský legionář Václav Růžička z čp. 9

Gustav Adolf Kraml (1867–1936)

Nastoupil do vrčeňské školy od 1. 9. 1888  nejprve jako podučitel, od roku 1899 jako učitel, k 15. 12. 1919 se stal správcem a prozatímním řídícím učitelem, od 1. 4. 1920 řídícím učitelem, a to až do 1. 10. 1927, kdy odešel do výslužby po 40 letech učitelské práce.

Během krátké doby se v obci zapojil i do kulturního rozvoje obce – stál u kolébky Sboru dobrovolných hasičů, kde se stal jednatelem, vzdělavatelem i předsedou, dále byl mezi zakladateli vrčeňského Sokola v roce 1920, kde s ním pracovali jako dlouholetý náčelník i jeho syn Jaromír a dcera Vilma jako cvičitelka.

Gustav Kraml se věnoval mimo jiné ještě dvěma láskám: divadlu a hudbě. Divadlo ale sám nehrál, věnoval se režii spolu s Hynkem Mikešem.

Gustav Kraml pracoval do posledních chvil svého života. Po sokolském cvičení v Klášteře 28. 5. 1936, pro které napsal hudbu, ho postihl záchvat mrtvice. Po dvou měsících ho postihl druhý záchvat, po němž dne 2. 8. 1936 zemřel. Jeho pohřeb se konal 5. 8. 1936 v Huti za velké účasti občanů.


Hynek Mikeš (1863–1939)

Hynek Mikeš patřil k nejagilnějším občanům Vrčeně na rozhraní 19. a 20. století. S obcí srostl tělem i duší. Byl všestranně činný, s pomocí Gustava Kramla a starosty Františka Máňovce založil roku 1890 Sbor dobrovolných hasičů ve Vrčeni.  

Sbor rozvíjel i kulturní činnost, především hrál divadlo, které mělo vlastní jeviště, ke kterému Hynek Mikeš namaloval kulisy a oponu. Dále měl zásluhy na zřízení hasičské župy v Nepomuku, byl dlouholetým župním dozorcem. Inicioval založení hasičských sborů v Železné Huti, ve Čmelínech, v Budislavicích, cvičil sbory v Čečovicích a Radošicích. Zřídil pohřební pokladnu a hasičský podpůrný fond, pomáhal sbírkami vdovám a sirotkům po hasičích.

Jeho zásluhou byla také upravena blátivá náves a zřízena kanalizace, která odvádí vodu od kostela pod silnicí.

Obchodní dům Hynka Mikeše, dnes COOP prodejna

Za své zásluhy získal Hynek Mikeš pověst vynikajícího veřejného pracovníka. Od prezidenta republiky Tomáše Garrigue Masaryka obdržel roku 1933 blahopřejný dopis k sedmdesátinám a byl mu nabídnut poslanecký mandát, který ale Hynek odmítl, nechtěl opustit Vrčeň.

Za své zásluhy získal Hynek Mikeš pověst vynikajícího veřejného pracovníka. Od prezidenta republiky Tomáše Garrigue Masaryka obdržel roku 1933 blahopřejný dopis k sedmdesátinám a byl mu nabídnut poslanecký mandát, který ale Hynek odmítl, nechtěl opustit Vrčeň. 

Krátce na to byl raněn mrtvicí, když se chystal na cestu do Nepomuku. Zemřel dne 15. 12. 1939.


Tagline

Long headline to turn your visitors into users

Separated they live in Bookmarks right at the coast of the famous Semantics, large language ocean Separated they live in Bookmarks right