Územní plán Vrčeň (2019)

Dne 2. prosince 2019 vydalo Zastupitelstvo obce Vrčeň na svém zasedání Územní plán Vrčeň - opatření obecné povahy č.1/2019.

Soubory územního plánu ke stažení:

1_Zakladní členění

1_Zakladní členění

2_Hlavní výkres

2_Hlavní výkres

3_Infrastruktura

3_Infrastruktura

4_VPS

4_VPS

5_Koordinační výkres

5_Koordinační výkres

6_Širší vztahy

6_Širší vztahy

7_ZPF

7_ZPF

Odůvodnění

Odůvodnění

Výrok

Výrok