Blahopřání

pondělí, 1. duben 2024

V měsíci březnu 2024 oslavili své narozeniny a životní jubileum paní Marie Vaňková, pan Jaroslav Chodora a paní Marie Dubská. Zastupitelstvo obce oslavencům gratuluje a do dalších let přeje hodně štěstí, zdraví, radosti a spokojenosti.