Blahopřání

úterý, 30. duben 2024

V měsíci dubnu 2024 oslavili své narozeniny a životní jubilea paní Marcela Hajšmanová, paní Marie Kaprová, paní Marie Strolená a pan Ján Baka. Zastupitelstvo obce oslavencům gratuluje a do dalších let přeje hodně štěstí, zdraví, radosti a spokojenosti.